Lai rezervētu pasākumu privātu pasākumu telpās, vai pieteiktu izbraukumu, jūsu izvēlētajā vietā, vai pieteiktos atvērtajai spēlei(lāzertags tiem, kam nav savas kompānijas), lūdzu raksties vai zvaniet mums uz tālruni: +371 29 360 922 , vai sazinieties ar mums sociālajos mēdijos, vai rakstot epastu uz lasersportlatvia@gmail.com